Zmiana podejścia do wniosków radnego ?

Na sesji rady powiatu odbytej w dniu 28 kwietnia br. zgłosiłem m.in. dwa wnioski. Jeden dotyczył potrzeby zainteresowania się stanem zabudowy i drzewostanu na działce rekreacyjnej w Starosielu gm. Dubienka, przejętej na zasoby mienia powiatu od SP ZOZ w Hrubieszowie, a na sprzedaż której w dniu 25 września 2020 r. rada powiatu wyraziła zgodę. Według …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15393

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie uciekł spod topora Wojewody ?

Przed godziną 10-tą w dniu dzisiejszym zamieściłem na blogu wpis o tym, że Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność trzech uchwał Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Gałeckiego Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska, w sprawie powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15385

Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność trzech uchwał zarządu powiatu hrubieszowskiego

Wojewoda Lubelski jako organ nadzoru w drodze rozstrzygnięć nadzorczych PN-II.4131.145.2021, PN-II.4131.146.2021 i PN-II.4131.147.2021 z dnia 6 maja 2021 r. stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu Nr 363/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Gałeckiego Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska, uchwały Zarządu Powiatu Nr 364/2021 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15382

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie – podyktowane troską o lepsze jutro powiatu

W ostatni piątek (07.05) o godz. 9.52, a więc na dwie godziny przed sesją rady powiatu, grupa obywateli, mieszkańców powiatu hrubieszowskiego poinformowała Anetę Karpiuk Starostę Hrubieszowskiego o „zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji”. W złożonym powiadomieniu inicjatorzy referendum piszą m.in. „Mając na uwadze dobro, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15378

XXX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na wniosek grupy radnych z koalicji rządzącej powiatem hrubieszowskim, Józef Kuropatwa Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XXX sesję rady na 7 maja br. z proponowanym porządkiem obrad, który oprócz spraw proceduralnych związanych z przebiegiem sesji, zawierał tylko jeden punkt tj. złożenie ślubowania przez Jerzego Czerwa, który przejął mandat po radnym Michale Miściorze, a na sesji XXIX …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15366

Pokłosie ostatniej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dyskusjach publicznych i mediach lokalnych

Pomimo, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej w ostatnią środę 28 kwietnia br., na której ostatecznie procedowano ponad 40 punktów, z tego w większości dotyczących bardzo ważnych dla mieszkańców powiatu spraw, jak chociażby m.in. sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu pandemii w powiecie i sytuacji w hrubieszowskim szpitalu, sprawy funkcjonowania opieki społecznej …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15357

Samorząd powiatu hrubieszowskiego jako jedyny w woj. lubelskim bez dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ubiegłym tygodniu Lubelski Urząd Wojewódzki poinformował, że Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont, przebudowę i budowę nowych dróg gminnych i powiatowych. Ogółem na realizację zadań gminnych i powiatowych województwo lubelskie otrzyma 289.671.678,87 zł. Na liście podstawowej na której znalazło się 48 zadań powiatowych z 16 powiatów ziemskich …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15351

Sesja zwyczajna rady powiatu 28 kwietnia br.

Tym razem przewodniczący rady, tak jak zapowiedział w piśmie informującym radnych, że sesji nadzwyczajnej nie zwoła, sesję zwyczajną Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołał na dzień 28 kwietnia br. na godz. 11-tą. XXIX sesja RP odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. To co zwraca uwagę wyłącznie z formalnego i organizacyjnego punktu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15341

Sesji nadzwyczajnej rady powiatu nie będzie

Złożony w dniu 16 kwietnia br. przez siedmioro radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie ponowny (pierwszy wniosek złożono 31.03.2021 r.) wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady w związku ze stanem zagrożenia pandemią w powiecie oraz sytuacją w hrubieszowskim szpitalu, został przez Przewodniczącego Rady Powiatu załatwiony odmownie, o czym poinformował wszystkich radnych powiatu pismem z dnia 19 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15334

Wypowiedzenia z pracy, gotowość pracowników szpitala do strajku, grupa wsparcia dla szpitala, oplakatowany powiat, kolejny wniosek radnych opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady powiatu.

Wypowiedzenia z pracy, gotowość pracowników szpitala do strajku, grupa wsparcia dla szpitala, oplakatowany powiat, kolejny wniosek radnych opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady powiatu. Nie bez powodu więc autor agdy swój sobotni, obszerny artykuł „Hrubieszów: Szpital gotowy do strajku, mieszkańcy do protestu. Co na to dyrektorka?” na portalu „Dziennika Wschodniego” rozpoczyna od słów „Pracownicy szpitala …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15330

Kolejny wniosek radnych opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie

  W dniu dzisiejszym siedmioro radnych opozycji złożyło ponownie wniosek do Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie sytuacji epidemicznej w powiecie hrubieszowskim oraz w hrubieszowskim szpitalu. Pierwszy wniosek o zwołanie sesji rady ci sami radni złożyli 31 marca br. ale decyzją przewodniczącego został on załatwiony odmownie. Poniżej proponowany …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15323