XLVII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) Przewodniczący Rady zwołał  XLVII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. Proponowany porządek …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16237

Oświadczenie

Na sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2022 r., rada uchwaliła budżet powiatu na 2023 r., przyjmując głosami 10 : 5 przedłożony przez zarząd powiatu, pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe rady, w tym komisję budżetu i rozwoju gospodarczego i komisję rewizyjną (zdań odmiennych nie było) oraz Regionalną Izbę Obrachunkową (uchwała Nr RIO.I.42.2.49.2022 z 2 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16225

XLVI sesja Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) Przewodniczący Rady zwołał  XLVI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbędzie się 30 grudnia br. godz. 1000  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. Sesja rozpocznie się …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16216

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2023 Roku życzę aby te Święta Bożego Narodzenia, przyniosły nam wszystkim wiele szczęścia, wiary i nadziei, a miłość i pomyślność towarzyszyły nam, w każdym dniu nadchodzącego, Nowego Roku! Z. Kosakowski

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16208

Historia Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie

Dzisiaj rozpoczyna się XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022. Jest to dobra okazja aby przypomnieć  historię tego wydarzenia, o jego pomysłodawcach, organizatorach, wykonawcach oraz znaczeniu dla środowiska hrubieszowskiego. Obchody Jubileuszu XXV –lecia Festiwalu na prośbę Redakcji Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,niejako podsumowałem artykułem pt. „25-lecie Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16186

Zima 2022/2023 – pierwsze opady śniegu

Chociaż  w 2022 r. przesilenie zimowe wypada dopiero na dzień 22 grudnia , a pierwszy dzień zimy astronomicznej przypada 21 grudnia, to pierwsze skromne opady śniegu w powiecie hrubieszowskim odnotowaliśmy już 17 listopada br. Oznaki zimy dały ponownie znać o sobie ponownie, tym razem już bardzie obfitym opadem śniegu w nocy z 23 na 24 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16179

Podsumowanie zbiórki 1 % za 2021 rok

Na ostatnim posiedzeniu zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podsumował przebieg oraz wyniki zbiórki odpisów 1 % podatku dochodowego osób fizycznych za 2021 r. Od 2004 r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i z tego tytułu posiada uprawnienie do prowadzenia zbiórek z tytułu odpisów 1 % podatku, pomagając przede wszystkim osobom dotkniętym chorobą, niepełnosprawnością lub …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16171

Informacje festiwalowe

Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego Stowarzyszeniu przez Ministra Obrony Narodowej w partnerstwie Stowarzyszenia z 2.Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Hrubieszowskim Domem Kultury. Festiwal …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16161

Radni pozbawili mieszkańców powiatu prawa zgłaszania wniosków i oświadczeń na sesjach rady powiatu

Pierwszy raz materiały na sesję (zawiadomienie z 18 punktami proponowanego porządku obrad oraz projektami uchwał i materiałami informacyjnymi), która zwołana została na 27 października br. radni powiatu otrzymali w formie elektronicznej (wnioskowałem o to wcześniej o czym można przeczytać m.in. we wpisie pt. „Po co nam tablety?” na moim blogu z 16 maja br. czytaj …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16146

27 października 2022 r. XLV sesja Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) Przewodniczący Rady zwołał  XLV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbędzie się 27 października br. godz. 1300  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. Proponowany porządek obrad rady …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16138

Scenariusz XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Raligijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022

Trwają przygotowania do XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego Stowarzyszeniu przez Ministra Obrony Narodowej. Partnerami Stowarzyszenia przy realizacji tego zadania są 2.Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Hrubieszowski Dom Kultury. Scenariusz Festiwalu, który …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16123